W związku z wyjściem do muzeum na warsztaty historyczne w dniach 12-13 stycznia 2017 (czwartek, piątek) zostają wprowadzone następujące zmiany w  planie zajęć:

 

Czwartek 12.01.2017

Lekcje 4, 5 do muzeum wychodzą klasy 2a i 2b (zamiast lekcji WF)

Lekcje 6, 7 do muzeum wychodzą klasy 3a i 3b (zamiast religii i języka angielskiego)

 

Uwaga:

Klasa 3a gr.2 ponieważ w tym czasie nie ma języka angielskiego zostaje on przeniesiony z dnia 1.02.2017 (środa) z lekcji 1-> na 12.01.2017 (czwartek) na lekcję 7.

Klasa 3b cała ponieważ w tym czasie nie ma religii zostaje on przeniesiony z dnia 30.01.2017 (poniedziałek) z lekcji 7 -> na 12.01.2017 (czwartek) na lekcję 7.

 

Piątek 13.01.2017

Lekcje 6, 7 do muzeum wychodzą klasy 1a i 1b (zamiast lekcji WF)

 

Uwaga:

Dziewczyny z klas 1a i 1b nie mają w tym czasie lekcji więc zostają one przeniesione z czwartku 12.01.2017 z lekcji 6, 7 -> na piątek 13.01.2017 na lekcje 6, 7.

Chłopcy z klas 1a i 1b z grupy 2 nie mają w tym czasie lekcji więc zostają one przeniesione z czwartku 12.01.2017 z lekcji 6, 7 -> na piątek 13.01.2017 na lekcje 6, 7.

 

Jak wynika z tych zapisów lekcje które zostają przeniesione są odrobione w ramach zajęć muzealnych i znikają z planu lekcji ;)