W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie ZS w Markowej mogą być ubezpieczeni przez szkołę w Firmie ubezpieczeniowej InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group wg Wariantu I, suma ubezpieczenia 14 000 zł. Ubezpieczenia dostępne są w dzienniku elektronicznym w module Bezpieczny uczeń lub pod adresem:

www.ubezpieczeniwszkole.pl/interrisk/ogolne-warunki-ubezpieczenia