W tym budynku mieści się nasze gimnazjum.
 

Nasze gimnazjum powstało. w związku z reformą edukacji i zaczęło działalność 1 września 1999r. Na pierwszego dyrektora została powołana mgr Anna Kątnik. Znalazło ono swoją siedzibę w dobudowanym skrzydle dawnej ośmioklasowej szkoły podstawowej. Po kilku latach funkcjonowania społeczność szkolna zdecydowała się na nadanie imienia swojemu gimnazjum. Patron szkoły powinien stanowić wzór do naśladowania, tworzyć pozytywny wzorzec. W 2012 r. szkoła została włączona do utworzonego Zespołu Szkół w Markowej. Dyrektorem Zespołu Szkół został mgr inż. Józef Inglot.