Chałupa kmieca
Zagroda - Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Markowej zlokalizowana jest w środkowej części wsi obok Centrum Kultury. zagroda Muzeum to kompleks budynków wchodzących w skład jednego gospodarstwa chłopskiego z XIX w. Budynki te są wyposażone w przedmioty, narzędzia i urządzenia z czasów, kiedy żył z rodziną i gospodarzył w tych obiektach ich właściciel. Zwiedzającym udostępniono: chałupę kmiecą, stajnię, stodołę, sołek (spichlerz), obok którego rekonstruowano bróg, studnię z żurawiem, wiatrak, chatę biedniacką oraz "Galerię pod strzechą".

 

Zagroda-Muzeum jest jest otwarta dla zwiedzających od 1 kwietnia do 30 listopada:

Wycieczki można zgłaszać osobiście lub telefonicznie.

tel. (017)2265346 Centrum Kultury w Markowej

tel. 0603386102 Zagroda-Muzeum

tel. (017)2265352 Urząd Gminy w Markowej

Chata biedniacka