Markowa to wieś o ponad 600 letniej tradycji. Pierwszą wzmianką źródłową dotyczącą naszej miejscowości jest pismo kardynała Demetriusa, w którym zostało zatwierdzone nadanie kapitule przemyskiej dziesięciny z powiatu łańcuckiego.

Wieś Markowa występuje tam pod nazwą Markenhow (Markowa Poręba), co wskazywałoby na niemiecki charakter osadnictwa oraz że była ona lokowana na tzw. "surowym korzeniu". Można jednak przypuszczać, iż na terenie tym spotykały się elementy etniczne nie tylko niemieckie, ale polskie, wołoskie i być może ruskie. Kolejni jej właściciele to przede szystkim magnackie rody Pileckich, Korniaktów i Lubomirskich. eren, po wykarczowaniu prastarej puszczy, został doskonale zagospodarowany, co przyczyniło się do rozwoju wsi, która od samego początku, aż po dzień dzisiejszy posiada charakter typowo rolniczy.

Niestety w historii Markowej, jak i całego kraju, bywały też momenty tragiczne. Na przełomie XVI i XVII wieku były to najazdy tatarskie. Szczególnie niszczący charakter miał najazd Kantymira Murzy z 1624 r., kiedy to, jeżeli wierzyć zapiskom z księgi sądowej Markowej, zabrano w jasyr około 900 mieszkańców, nie licząc wymordowanych na miejscu, tak że pozostało tylko 17 par małżeńskich. Sama wieś została zniszczona prawie doszczętnie. Równie tragicznie przedstawia się bilans "potopu", kiedy to wojska szwedzkie stacjonowały w okolicach Łańcuta od jesieni 1655r. do wiosny 1656r., a w roku następnym tj. 1657 nastąpił najazd Jerzego II Rakoczego. Nie ominęły Markowej również zniszczenia związane z konfederacją dzikowską (1734-1735) oraz barską (1768-1772). Milowym krokiem w dziejach wsi był patent uwłaszczeniowy z 17 kwietnia 1848 r., wówczas to chłopi uzyskali wolność osobistą i prawo własności swojego gruntu.

W okresie przedwojennym rozwijały się prężnie różnego rodzaju organizacje, istniała straż pożarna, orkiestra dęta, ZMW-Wici, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Warto tu odnotować jeszcze jedną ważną datę - 24 listopada 1935 roku odbyło się zgromadzenie założycielskie pierwszej w Polsce Spółdzielni Zdrowia.
Markowianie ze szczególnym pietyzmem traktują historię i tradycję swojej wsi, dlatego też staraniem Towarzystwa Przyjaciół Markowej powstał unikalny na skalę europejską skansen budownictwa przysłupowego, czyli typowej zabudowy wiejskiej z przełomu XIX i XX wieku.