Markowa z lotu ptaka
Markowa położona jest w obrębie jednostki geologicznej zwanej Zapadliskiem Przedkarpackim powstałym w okresie środkowego trzeciorzędu. Ruchy górotwórcze, które doprowadziły do wypiętrzenia Karpat spowodowały przemieszczenie w kierunku północnym wielkich bloków skalnych, natomiast wzdłuż czoła Karpat utworzyło się nieckowate zagłębienie zwane Rynną Podkarpacką. W obrębie tego zagłębienia leży Markowa, dlatego też posiada bardzo urozmaicone krajobrazy.
Rozciąga się ona równoleżnikowo wzdłuż równoleżnika 50°02’ na długości 7 km pasem dochodzącym do szerokości 1 km. Zabudowa wsi usytuowana jest po obu stronach płynącej z zachodu na wschód rzeki Markówki. Jest to obszar pagórkowato-nizinny wznoszący się na wysokości 200-300m n.p.m. .Najwyższe wzniesienie wynosi 255m n.p.m. najniższe zaś 207m n.p.m. Obszar ten zajęty jest w większości przez urodzajne gleby uprawne, które zajęły miejsce dawnej wykarczowanej Puszczy Karpackiej.
Markowa położona jest 9 km na południowy-wschód od Łańcuta i 30 km na wschód od Rzeszowa. Posiada również dogodne połączenie drogowe z leżącym na północny-wschód Przeworskiem i Jarosławiem oraz leżącą na południu Kańczugą.