Kościół parafialny w MarkowejParafia w Markowej powstała w XV wieku, zarówno na temat daty jak i fundatora nie ma dokładnych informacji, ponieważ
nie zachował się żaden dokument erekcyjny.
W 1623 r. Konstanty Korniakt, pan na Żurawicy i Białobokach odnowił fundację, dokument jednak zaginął w czasie najazdu Tatarów w 1624r. Spłonął wówczas też pierwszy drewniany kościółek. W 1676 r. wybudowano nową świątynię, również drewnianą.
W latach 1760 - 1792 probostwo Markowa przydzielone było Kolegiacie Jarosławskiej. Od 1786 r. można ustalić listę rządców. W 1901r. proboszczem w Markowej został ks. Władysław Tryczyński, który 1904 r. zainicjował budowę nowego obszernego kościoła w stylu neogotyckim według projektu Stanisława Majerskiego z Przemyśla. Konsekracja nowej świątyni odbyła się w 1910 r. Kolejni zarządcy parafii to:

 

ks. Eweryst Dębicki 1933-1952r.
ks. kanonik Wincenty Kras 1953 - 1993 r. (przeszedł na emeryturę zmarł w lipcu 2007r.)
ks. prałat Stanisław Leja 1993 - 2008r.
ks. proboszcz Stanisław Ruszała od 2008r.
W duszpasterstwie pomagają też zwykle dwaj wikariusze.

 

Co warto zobaczyć w naszym kościele?

Ołtarz główny, szafkowy wykonany z drewna dębowego. Scena centralna ukazuje ukrzyżowanie Pana Jezusa. Zarówno ołtarz jak i ambona są dziełem Szajny - rzeźbiarza z Jasła.