Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2014 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Zimowa przerwa świąteczna - 22 - 31 grudnia 2014 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Ferie zimowe

19 stycznia - 1 lutego 2015 r.

województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie;

26 stycznia - 8 lutego 2015 r.

województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie;

2 - 15 lutego 2015 r.

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;

16 lutego - 1 marca 2015 r.

województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)

Wiosenna przerwa świąteczna - 2 - 7 kwietnia 2015 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:

1 kwietnia 2015 r. (środa)

 • część 1. – język polski i matematyka – godz. 9:00
 • część 2. – język obcy nowożytny – godz. 11:45

termin dodatkowy 1 czerwca 2015 (poniedziałek)

(podstawa prawna: § 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

 1. część humanistyczna 21 kwietnia 2015 r. (wtorek)
  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
  • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
 2. część matematyczno - przyrodnicza – 22 kwietnia 2015 r. (środa)
  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
  • z zakresu matematyki – godz. 11:00
 3. język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2015 r. (czwartek)
  • na poziomie podstawowym – godz. 9:00
  • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

 

(podstawa prawna: § 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 26 czerwca 2015 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.

zm.)

Ferie letnie: 27 czerwca - 31 sierpnia 2015 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)