1. Bar Jadwiga – język niemiecki
 2. Bar Justyna – język angielski
 3. Baran Anna – wychowanie fizyczne
 4. ks. Harmata Wojciech – religia
 5. Hawro Waldemar – zajęcia komputerowe, informatyka
 6. Kilian Piotr – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
 7. Kluz Barbara – matematyka
 8. Kochmańska Danuta – fizyka, chemia, zajęcia techniczne
 9. Kochmański Marek – język polski
 10. Kotowicz Joanna – biologia, geografia
 11. Krzyżak Zofia – język polski, historia
 12. Markuszka Andrzej – język angielski, WOS, wychowanie do życia w rodzinie
 13. Rybicka Wanda – matematyka
 14. Sowa Katarzyna – muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne
 15. Węglarski Marek – historia, zajęcia techniczne
 16. Cierpisz Tomasz – edukacja dla bezpieczeństwa
 17. Dąbrowski Sławomir – WOS
 18. Węglarska Anna – zajęcia artystyczne, biblioteka, świetlica
 19. Szubart Grzegorz – informatyka
 20. Bącal Mirosław – wychowanie fizyczne
 21. Bembenik Damian – język angielski
 22. Boczkowska Agnieszka – edukacja wczesnoszkolna
 23. Drewniak Renata – edukacja wczesnoszkolna
 24. Dziubek Marta – przyroda
 25. Grzybowska – Rogala Magdalena – język angielski
 26. Inglot Józef – matematyka
 27. Kuźniar Edyta – matematyka, zajęcia komputerowe
 28. Małek Maria – język polski
 29. ks. Niemczyk Piotr – religia
 30. Nowak Ewa – język polski
 31. Olbrycht Renata – matematyka
 32. s. Kogut Lucyna – religia
 33. Bącal Aleksandra – edukacja wczesnoszkolna
 34. Borończyk -Międlar Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna
 35. Szołdra Barbara – edukacja wczesnoszkolna
 36. Owsiak Elżbieta – edukacja wczesnoszkolna
 37. Bieniasz Magdalena – edukacja wczesnoszkolna
 38. Rut Renata – edukacja wczesnoszkolna
 39. Krauz – Horodecka Agnieszka – pedagog
 40. Cieśla Anna – nauczyciel świetlicy
 41. Szpytma Magdalena – nauczyciel świetlicy