przewodniczący: Tomasz Cyran

zastępca: Monika Kud

skarbnik: Krystyna Sroczyk

sekretarz: Magdalena Madejska

członkowie:

Barbara Cyran

Agnieszka Kud