Po zalogowaniu się na koncie ucznia uzyskasz dostęp do następujących zasobów:

Materiałów związanych z konkursami przedmiotowymi,

Wymagań z poszczególnych przedmiotów,

Arkuszy egzaminacyjnych z lat poprzednich,

Różnych dokumentów szkolnych

Dodatkowych pomocy dydaktycznych.