Skład samorządu w roku szkolnym 2014/2015

Przewodniczący: Dominik Inglot 3a

Zastępca: Izabella Michna 2b

Członkowie samorządu:

Kacper Gargaś 3b

Jeremiasz Brożbar 3b

Jakub Fołta 3b

Szymon Bąk 1b

Albert Ryznar 3a