Witamy w naszym Gimnazjum!

Aktualności

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Zmieniony (Czwartek, 27 Luty 2014 16:30) Wpisany przez Administrator

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM  W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Karta zapisu

Podanie o przyjęcie 

 

FILM „NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA” 

Źródło: https://www.szkolenia-bhp24.pl/nagle-zatrzymanie-krazenia 

 Listy podręczników na rok szkolny 2013/2014

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Zmieniony (Czwartek, 12 Grudzień 2013 17:29) Wpisany przez Administrator


 
Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
2 września 2013 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
2Zimowa przerwa świąteczna22 grudnia 2013 r. do 1 stycznia 2014 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
3Ferie zimowe:20 stycznia -2 lutego 2014 r.
4Wiosenna przerwa świąteczna17 kwietnia do 22  kwietnia 2014 r.
(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
5

Egzamin Gimnazjalny

23 kwietnia 2014 - środa

24 kwietnia 2014 - czwartek

25 kwietnia 2014 - piątek

 

część humanistyczna:

część matematyczno-przyrodnicza:

język angielski

 

(podstawa prawna:
§ 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

 

Koniec roku szkolnego 2012/2013

 

 

 

 

 

 Zakończenie zajęć dydaktycznych

31 sierpnia 2014 r.
(podstawa prawna:

(podstawa prawna: art. 63 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz.
2572, z późn. zm.).

 

 27 czerwca 2014 r.